AC Elektro Technology Sp. z o.o

PROSJEKTERINGSKONTOR

Våre ingeniører har både omfattende kunnskap og erfaring.

Vi utarbeider teknisk dokumentasjon og driftsdokumentasjon for tavler og marine elektriske systemer.
AC Elektro Technology Sp. z o. o. tilbyr omfattende støtte i gjennomføring av prosjekter ved hjelp av moderne CAD-systemer.
Prosjekter utført av AC Elektro Technology Sp. z o. o. kjennetegnes av nøyaktighet og kort gjennomføringsperiode, og samtidig full overensstemmelse med gjeldende standarder, forskrifter og kundens behov.