AC Elektro Technology Sp. z o.o

TILBUD

Vi er en voksende produsent og leverandør av høykvalitets elektriske anlegg i sjøfartsbransjen.
I over 10 år har vi brukt moderne teknologi for kontinuerlig forbedring av kvaliteten på våre tjenester og kundetilfredshet.
Høyt spesialiserte medarbeidere som koordinerer arbeidet med ethvert prosjekt sikrer at prosjektene gjennomføres i tide og på en faglig måte.

Vi tilbyr tjenester innen følgende sektorer:

 • Helhetlig prosjektering av elektriske tavler.
 • Helhetlig prosjektering av elektriske installasjoner i alle systemer.
 • Produksjon av elektriske tavler.
 • Montering av elektriske anlegg.
 • Testing av systemer.
 • Idriftsettelse av systemer.
 • Feilsøking.
 • Montering og idriftsettelse av navigasjonssystemer.
 • Montering og idriftsettelse av automasjonssystemer.
 • Montering av kabeltraséer og -gjennomføringer og annet metallarbeid.
 • Døgnservice.
 • Levering av materialer.