AC Elektro Technology Sp. z o.o

MARITIME ELEKTRISKE ANLEGG

AC Elektro Technology Sp. z o. o. har operert i marinebransjen i over et tiår.
Vi tilbyr et komplett spekter av elektrotjenester, alt fra installasjon, idriftsettelse og grundige inspeksjoner til reparasjoner av systemer som:

 • Skipsautomatikk,
 • Forsynings- og signalnett,
 • Brannsikringsanlegg,
 • Tavler, kontrollpaneler,
 • Energistyringssystemer,
 • Generator synkroniseringssystemer,
 • Drivverk kontrollsystemer,
 • Navigasjonssystemer,
 • Fôringssystemer,
 • Batteriladesystemer (startbatterier, nødlys, radioanlegg),
 • Idriftsettelse og testing av elektriske systemer,
 • Elektriske målinger,
 • Modernisering av eksisterende elektrisk infrastruktur,
 • Feilsøking,
 • Vedlikehold og service,
 • Montering av kabeltraséer og understøttelser,
 • Montering av Roxtec systemer.